Ιδρυτικά Μέλη

Χάρης Νικολάου

Contact:

Χάρης Νικολάου
Ιδρυτικά Μέλη

Μιχάλης Γεωργίου Παναγή

Contact:

Μιχάλης Γεωργίου Παναγή
Ιδρυτικά Μέλη

Πηνελόπη Γεώργιου Κόκκινου

Ιδρυτικό Μέλος

Contact:

Πηνελόπη Γεώργιου Κόκκινου
Διοικητικό Συμβούλιο

Άννα Γεωργίου Λούκα

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Contact:

Άννα Γεωργίου Λούκα
Διοικητικό Συμβούλιο

Αντώνης Χαράλαμπου Κούσουλου

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Τηλέφωνο…99336990

Contact:

Αντώνης Χαράλαμπου Κούσουλου
Διοικητικό Συμβούλιο

Γιώτα Αντώνη Θεοφάνους

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Contact:

Γιώτα Αντώνη Θεοφάνους
Διοικητικό Συμβούλιο

Ανδρέας Χαράλαμπου Κάτζιης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Contact:

Ανδρέας Χαράλαμπου Κάτζιης
Διοικητικό Συμβούλιο

Αντώνης Λοίζου Μακρής

Πρόεδρος

Contact:

Αντώνης Λοίζου Μακρής
X